วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แนะนำตัวครับ


นายปราโมทย์  เกลี้ยงสิน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง
เกิดวันที่  25  ธันวาคม 2506
จบการศึกษาจากวิทยาลัยครูยะลา
งานที่รับผิดชอบ  คือ  หัวหน้างานบุคลากร
สถานที่ทำงาน โรงเรียนวัดคลองใหญ่
คติ คิดทุกคำที่พูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิด
เบอร์โทรศัพท์ 081-7988363ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น